ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷന് അർഹരായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

22 ഒഴിവുകളിൽ PSC വിജ്ഞാപനം: ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഏപ്രിൽ 3 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ, ഡയറ്റീഷ്യൻ, നേഴ്സ്, ഓവർസിയർ/ഡ്രാഫ്ട്സ്മാൻ, ഫാര്മസിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ 22 തസ്തികകളിൽ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.…

കേരള പി എസ് സി: LD ക്ലർക്ക് അപേക്ഷ തീയതി ജനുവരി 5 വരെ നീട്ടി

കേരള പി എസ് സി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കാറ്റഗറി നമ്പർ 494/ 23 മുതൽ 519/23 വരെയുള്ള തസ്‌തികളിൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന…

Kerala PSC announces that the advice memo is now available online.

Thiruvananthapuram: Candidate profiles on the Kerala PSC website now include links to their advice memos. The…

സർക്കാർ ജോലിയാണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം : എങ്കിൽ സർക്കാർ ഡെയ്‌ലിയിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യൂ

ഒരു സർക്കാർ ജോലി എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്ക് സഹായമായി സർക്കാർ ഡെയ്‌ലി നിങ്ങൾക്കൊപ്പം. വിവിധ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന…

കെഎസ്എഫ്ഇ-യിൽ അവസരം: അവസാന തീയതി ജൂൺ 29

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് (KSFE)- യിൽ പ്യൂൺ/ വാച്ച്മാൻ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. നിലവിൽ കെഎസ്എഫ്ഇ-യിൽ 97…

പ്രധാന പി എസ് സി അറിയിപ്പുകൾ

ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ഷോർട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിന് കീഴിലെ ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ കേരള പി…

വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രെക്റ്റർ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ മുതൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

തിരുവനന്തപുരം: വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രെക്റ്റർ/ ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ/ഇൻസ്ട്രെക്റ്റർ ഗ്രേഡ് 2 (കാറ്റഗറി നമ്പർ 679/2022) ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ (ടെക്‌നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ) Workshop Instructor/…