മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ ഓൺലൈൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ്

കേരള സർക്കാരിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാന  ഗവേഷണ വികസന കേന്ദ്രം (ഐസിഫോസ്) സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ അധിഷ്ഠിത മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഓൺലൈൻ…

“ശാസ്ത്രീയ പശു പരിപാലനം” ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് പരിശീലന പരിപാടി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0471 2440911

സംസ്ഥാന മാധ്യമ അവാര്‍ഡ്: അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജൂലൈ 17

2023ലെ സംസ്ഥാന മാധ്യമ അവാര്‍ഡിന് എന്‍ട്രികള്‍ ക്ഷണിച്ചു. 2023 ജനുവരി ഒന്നിനും ഡിസംബര്‍ 31നുമിടയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വികസനോന്‍മുഖ റിപ്പോര്‍ട്ട്, ജനറല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്,…

New textbooks will be published in the academic year 2024–2025 for classes three and six.

New and engaging textbooks will be introduced in class three and six from the academic year…

ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ: വാർഷിക മാസ്റ്ററിങ് ഓഗസ്റ്റ് 28 വരെ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ, ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അടുത്തുള്ള അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തി പെൻഷൻ മസ്റ്റ്‌റിങ് ചെയ്തു തുടങ്ങാം. പെൻഷൻ മസ്റ്റ്റിങ്ങിനായി…

Railways will begin the Vande Bharat Sleeper Class train trial run within 2 months.

The next two months will see the start of the Vande Bharat Sleeper Class train trial…

പട്ടികജാതി/പട്ടിക വര്‍ഗ / പിന്നാക്ക വിഭാഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൗജന്യ പി എസ് സി പരിശീലനം

ആലുവ സബ് ജയില്‍ റോഡില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗവ പ്രീ എക്സാമിനേഷന്‍ ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററില്‍ എറണാകുളം, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലുള്ള…

കേന്ദ്ര തൊഴിൽ ഉദ്യോഗ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിൽ പട്ടികജാതി / വർഗക്കാർക്ക് സൗജന്യ പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവ്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : 0471 – 2332113 / 8304009409.

സൗജന്യ പി.എസ്.സി പരീക്ഷാ പരിശീലനം: ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മണ്ണന്തലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവ. പ്രീ-എക്സാമിനേഷൻ ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററിൽ ആറ് മാസത്തെ സൗജന്യ പി.എസ്.സി…

International Day Against Drug Abuse and Illegal Trafficking: NCB Launches “Nasha Mukth Bharat Pakhwada” throughout the Nation

To commemorate the International Day against Drug Abuse and Illegal Trafficking, the Narcotics Control Bureau (NCB)…