ക്ഷീരകർഷകർക്കായി മിൽക്ക്ഷെഡ് വികസന പദ്ധതി

തിരുവനന്തപുരം: ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതി “മിൽക്ക്ഷെഡ് വികസന പദ്ധതി” (MSDP)യിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ള കർഷകർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പാൽ ഉൽപ്പാദനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്…

MoHUAM launches Swachh Toycathon, a unique contest to make toys from waste

New Delhi: Swachh Toycathon, an unique competition to create toys out of wastes, will be introduced…

വൈറോളജിയിൽ കുതിച്ചുചാട്ടവുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്കായ ബയോ 360ൽ വൈറോളജി ലബോറട്ടറി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയായി. മോളിക്യുലാർ…

സഹകരണ അംഗ സമാശ്വാസനിധി മൂന്നാംഘട്ടത്തിൽ, 10,271 പേർക്ക് ധനസഹായം

തിരുവനന്തപുരം: സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ അംഗ സമാശ്വാസ നിധി മൂന്നാംഘട്ടത്തിൽ 10,271 അപേക്ഷകൾ പരിഗണിച്ച് 21.36 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി സഹകരണ, രജിസ്‌ട്രേഷൻ,…

Nutri- gardens being set up across the country for healthy society

New Delhi: Nearly 4.37 lakh Anganwadi Centers have established Poshan Vatikas as a result of different…

തമ്പാനൂർ ബസ് ടെർമിനലിൽ സ്ത്രീകൾക് സൗജന്യ താമസമൊരുക്കി വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ്

പുരുഷന്മാർക്ക് 250 രൂപക്ക് എസി മുറിയിൽ താമസിക്കാം തിരുവനന്തപുരം: തമ്പാനൂർ ബസ് ടെർമിനലിൽ എത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി സൗജന്യ താമസമൊരുക്കി വനിതാശിശുക്ഷേമ…

Launch of the PM Micro Food Enterprises Upgradation Scheme, the Agriculture Infrastructure Fund Scheme, and the PM Kisan Sampada Yojana convergence modul

New Delhi:The convergence module between the Agriculture Infrastructure Fund (AIF) scheme of the Ministry of Agriculture…

Cabinet authorises the “National Program on High Efficiency Solar PV Modules” Production Linked Incentive Scheme.

New Delhi: The Production Linked Incentive Scheme (Tranche II) on the “National Programme on High Efficiency…

“Programme for Development of Semiconductor and Display Manufacturing Ecosystem in India” has received cabinet approval.

New Delhi: The Program for Development of the Semiconductor and Display Manufacturing Ecosystem in India has…

‘പോഷകസമൃദ്ധം പ്രഭാതം’ കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രഭാത ഭക്ഷണ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി

കളമശേരി: സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൗജന്യ പ്രഭാതഭക്ഷണം നൽകുന്ന ‘പോഷകസമൃദ്ധം പ്രഭാതം’ പദ്ധതി മന്ത്രി പി രാജീവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.കളമശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ സ്കൂൾ…