പത്താം ക്ലാസ് /പ്ലസ് 2 കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കരിയർ ഓറിയേന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം

തിരുവനന്തപുരം എൽ. ബി. എസ്. സെൻറ്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജിക്കു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൂജപ്പുര വനിതാ എൻജിനീയറിംഗ് കോളജിൽ കരിയർ…

തൊഴിൽ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ടെക്നിഷ്യൻ പരിശീലനം: ഏപ്രിൽ 25 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

തൊഴിൽ വകുപ്പിന് കീഴിൽ കൊല്ലം ചവറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ മെയ് 2 ന് ആരംഭിക്കുന്ന…

കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ കീഴിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് കോഴ്സ്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0484 2422275, 9447607073.

സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് : ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ഏപ്രിൽ 25 വരെ അവസരം

ഹയർസെക്കണ്ടറി, നോൺ വൊക്കേഷണൽ അധ്യാപക നിയമനത്തിനുള്ള സംസ്ഥാനതല യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പരീക്ഷയായ സെറ്റ് (സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്) ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ 25…

കെ.ജി.റ്റി.ഇ പ്രിന്റിംഗ് ടെക്‌നോളജി കോഴ്‌സുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം: അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ 30.

സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും കേരള സ്റ്റേറ്റ് സെന്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്ങും സംയുക്തമായി ആരംഭിക്കുന്ന കേരള ഗവൺമെന്റ് അംഗീകാരമുള്ള…

10-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കോഴ്സ്

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്മെന്റ് (ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി) 10-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർഥികൾക്കായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ കോഴ്‌സ് പഠിക്കാൻ അവസരം.…

ബി.ഫാം (ലാറ്ററൽ എൻട്രി) കോഴ്സ് താത്കാലിക അലോട്ട്മെന്റ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ഫാർമസി കോളജുകളിലേയും സ്വാശ്രയ ഫാർമസി കോളജുകളിലേയും 2023 വർഷത്തെ ബി.ഫാം (ലാറ്ററൽ എൻട്രി) കോഴ്സ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള മൂന്നാംഘട്ട താത്കാലിക…

കിലെ ഐ.എ.എസ് അക്കാഡമിയിൽ സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലനം

കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കിലെ ഐ.എ.എസ് അക്കാഡമിയിൽ അടുത്ത ബാച്ച് സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിമിനറി/മെയിൻസ്…

ഇന്റലിജൻസ് ബുറോയിൽ അവസരം: സർക്കാർ സർവീസിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അപേക്ഷിയ്ക്കാം

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലെ പ്രൈം ഏജൻസിയായ ഇന്റലിജൻസ് ബുറോയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ബി, സി തസ്ഥികകളിലായി 660 ഡെപ്യൂടേഷ്‌ൻ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ…

കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ അവസരം: അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി മെയ് 2 വരെ

കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിലെ 45 അസിസ്റ്റന്റ് തസ്‌തികയിൽ ഇന്നുമുതൽ മെയ് 2 വരെ അപേക്ഷിയ്ക്കാം. 50% മാർക്കോടെ ബിരുദമാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത.…