ക്ഷീരകർഷകർക്കായി മിൽക്ക്ഷെഡ് വികസന പദ്ധതി

തിരുവനന്തപുരം: ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതി “മിൽക്ക്ഷെഡ് വികസന പദ്ധതി” (MSDP)യിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ള കർഷകർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പാൽ ഉൽപ്പാദനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്…

PM-PRANAM: A programme to cut back on the use of synthetic fertilizers.

In NEW DELHI: The government is planning to introduce a programme named Pradhan Mantri – Promotion…

ചെമ്പ് മുതൽ ഗോതമ്പ് വരെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ വില കുറയുന്നു – അത് ആഗോള പണപ്പെരുപ്പത്തിന് കാരണമാകും

ആഗോള പണപ്പെരുപ്പം അടുത്ത ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ പണപ്പെരുപ്പത്തിലേക്ക് മാറുമെന്ന് സൊസൈറ്റി ജനറൽ ഈ ആഴ്ച പറഞ്ഞു. ചരക്ക് വിലയിലെ പെട്ടെന്നുള്ള തകർച്ചയെ…

Feast of Pink and Yellow Tomatoes Soon in India

Hyderabad: Pidigam Saidaiah (41), Associate Professor in Genetics and Plant Breeding of the College of Horticulture, Mojerla…

Israeli Farmer Grows World’s Heaviest Strawberry

Tel Aviv: An Israeli farmer has grown the world’s heaviest strawberry, according to Guinness World Records. At…

Banana Farming grows rapidly in Tamilnadu: Here’s Why

Banana is quickly becoming a popular crop among Tamil Nadu farmers. For the past two fiscal…

Jharkhand focused on boosting irrigation infra: governor

Jharkhand Governor Ramesh Bais on Wednesday said the state government is striving to uplift the marginalised…

ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം വെള്ളരിക്ക കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യ

ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം വെള്ളരിക്ക കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യ. ഏപ്രിൽ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി 23,846 മെട്രിക്…

US lawmakers seek litigation at WTO against India on wheat subsidy

Top American lawmakers have urged the Joe Biden administration to initiate a litigation process at the…

Types of Millets , benefits and nutrition

Millets are not new to traditional Indian kitchens. These nutrient-packed grains, which gradually faded away into…