അപകടകരമായ സൗരജ്വാലകൾ ഭൂമിയെ ബാധിക്കും, ഭൂകാന്തിക കൊടുങ്കാറ്റിനെക്കുറിച്ച് NASA മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

നമ്മുടെ സൂര്യൻ അതിന്റെ 11 വർഷത്തെ ചക്രത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലെത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ സജീവമാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്, വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് കൂടുതൽ അസ്ഥിരമായ സൗരജ്വാലകളും…

24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഭൂമി അതിന്റെ ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കുന്നു; ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദിവസം റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു

ജൂലായ് 29-ന്, ഭൂമി അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ 24 മണിക്കൂറിനേക്കാൾ 1.59 മില്ലിസെക്കൻഡ് കുറവ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണ ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ…

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പുനരുപയോഗ ഊർജ മേഖലയെ ബാധിക്കുമെന്ന് പഠനം

അടുത്ത 50 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ രീതികൾ ഇന്ത്യയിലെ സൗരോർജ്ജത്തിന്റെ ഉത്പാദനം കുറയ്ക്കുകയും ചില പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രധാന കാറ്റാടി വൈദ്യുത നിലയങ്ങളെ…

കാലാവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട്: പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരും; ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യുമെന്ന് ഐഎംഡി പ്രവചിക്കുന്നു

ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരും. ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ഐഎംഡി) പറയുന്നതനുസരിച്ച്, അടുത്ത…