ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി, മരുന്ന് പരീക്ഷണത്തിൽ രോഗിയുടെയും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ക്യാൻസർ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.

ഭേദമാക്കാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രോഗങ്ങളിലൊന്നാണ് കാൻസർ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു, എന്നാൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു ചെറിയ ക്ലിനിക്കിന്റെ പരീക്ഷണാത്മക ചികിത്സ, അത് സ്വീകരിച്ച…

ഇന്ത്യയിൽ 15,940 പുതിയ കേസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി; സജീവ കേസുകളുടെ എണ്ണം 91,779 ആണ്: കോവിഡ്-19 നാലാം തരംഗ ഭീഷണി

ശനിയാഴ്ച (ജൂൺ 25, 2022) ദിവസേനയുള്ള കോവിഡ് -19 കേസുകളിൽ വൻ വർദ്ധനവിന് ഇന്ത്യ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ…

Gujarat Reports First Case of XE Variant of Coronavirus

Ahmedabad: The XE variant of coronavirus, a more infectious but not more severe than the Omicron variety,…

New Covid Variant XE Found In UK, More Transmissible Than Omicron

London: A new Covid variant has been found in the UK, the World Health Organisation said in…

Keralite Nurse Wins ‘Nurse of the Year’ Award in the UK

London: A Keralite nurse from Plymouth has won the silver award for the ‘Nurse of the…

Double Lung Transplant Saves US Man with Terminal Cancer

Washington: US doctors announced Thursday they had successfully performed a double lung transplant on a patient…

Brain Implants Allow Fully Paralysed Man to Communicate

Berlin: A fully paralysed man suffering from amyotrophic lateral sclerosis (ALS) can now communicate with his…

Maharashtra Govt Includes Rubber Dildos in Family Planning Kits

Mumbai: Under the family planning program in Maharashtra, the Uddhav Thackeray government of the state family planning…

The US Develops Nipah Virus Vax Effective in Just 3 Days

New York: Scientists at the University of Texas have developed a vaccine that could protect against…

Covid Shrinks Parts of Brain, Finds Oxford Study 

London: The first major study to compare brain scans of people before and after they catch…