ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ തസ്‌തികയിൽ താത്കാലിക നിയമനത്തിനു ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

തൃപ്പൂണിത്തുറ താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രിയില്‍ താത്കാലികമായി ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ രണ്ട് ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍മാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം.അപേക്ഷകന് പ്ലസ് ടു എങ്കിലും…

ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് നിയമനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം : അവസരം തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സി യിലും ആയുർവേദ കോളേജിലും

ആർ.സി.സിയിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ കാൻസർ സെന്ററിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ നിയമിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ആപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകർക്ക് വാക്ക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ മാർച്ച് 19ന്…

ഇൻസ്ട്രക്ടർ നിയമനം: അഭിമുഖം മാർച്ച് 13 ന് രാവിലെ 10 30 ന്

ആറ്റിങ്ങൽ ഗവ. ഐ.ടി.ഐ യിൽ ഒഴിവുള്ള Mechanic Machine Tool Maintenance (MMTM) ട്രേഡിൽ OC വിഭാഗത്തിനായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു…

ഫിനാൻസ് കം അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ തസ്‌തികയിൽ കരാർ നിയമനം: ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ പ്രായപരിധി 58 വയസ്

പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി യോജന എസ്.എൽ.എൻ.എ (PMKSY-WDC 2.0) യുടെ യൂണിറ്റിൽ ഫിനാൻസ് കം അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ ഒഴിവിൽ കരാർ…

ഇ എസ് ഐ സി – നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ: 1930 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് യു പി എസ് സി

കേന്ദ്ര തൊഴിൽ, ഉദ്യോഗ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോര്പറേഷനിൽ (ESIC) നഴ്സിംഗ് ഓഫീസറുടെ ഒഴിവുകളിലേയ്ക് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ്…

കോ-ഓഡിനേറ്റർമാർക്ക് അവസരം : ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധ ബോർഡ് എറണാകുളം ജില്ലയിലും, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലും കോ ഓഡിനേറ്റർമാർക്ക് താല്ക്കാലിക നിയമനത്തിനു ഇപ്പോൾ…

കൊല്ലം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് താത്കാലിക നിയമനം

കൊല്ലം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ കാസ്പ് സ്കീം മുഖേന താത്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് തസ്തികയിലേയ്ക്ക് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികളെ…

ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ ഡയറക്‌ടറേറ്റിൽ അവസരം: അപേക്ഷകൾ ജനുവരി 22 ന് മുൻപായി സമർപ്പിക്കണം

ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ ഡയറക്‌ടറേറ്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ജൻവികാസ് കാര്യക്രം പ്രോജക്ടുകൾക്കായി ജില്ലാതല ഫെസിലിറ്റേറ്റർമാരെയും, ഐ.ടി പേഴ്സണൽ/ സ്‌റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജരെയും, ഡാറ്റാഎൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർമാരെയും…

റിസർച്ച് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് (ആർ.സി.ബി.പി) അപേക്ഷിക്കാം

കേരളസർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്‌സേഷൻ (GIFT), കേരളഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട്‌ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റിസർച്ച് കപ്പാസിറ്റി…

ഡ്രൈവർ കം സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം

തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവ. ആയുർവേദ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ആശുപത്രി വികസന സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിൽ ഒഴിവുള്ള ഡ്രൈവർ കം സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് തസ്തികയിൽ താൽക്കാലിക…