കേരളം ഇലക്ട്രോണിക് ഹബ് ആയി മാറാനൊരുങ്ങുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരളത്തിൽ ഒരു അർദ്ധചാലക പാർക്കും അനുബന്ധ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളും സ്ഥാപിക്കും.…

Staff Selection Commission announces 20,000 openings for SSC CGL 2022.

New Delhi: Staff Selection Commission announces 20,000 openings for SSC CGL 2022. On the official website,…

തൊഴിൽ സഭ : യുവതയ്ക്ക് തൊഴിൽ സാധ്യതകൾക്ക് തുടക്കം

കണ്ണൂർ: യുവതലമുറയെ തൊഴിലിലേക്കും സംരംഭങ്ങളിലേക്കും വഴികാട്ടാനായി തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തൊഴിൽ സഭകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം. ജനകീയ…

SC allows physically disabled individuals to apply for IPS, IRPFS and DANIPS

New Delhi: The Supreme Court has passed an interim order allowing physically disabled individuals the option…

55,000 രൂപ പ്രതിമാസ സ്‌റ്റൈപെൻഡ്; ബാർക്കിൽ പരിശീലനവും മികച്ച ജോലിയും

കേന്ദ്ര അണുശക്‌തി വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഭാഭ ആറ്റമിക് റിസർച് സെന്റർ (BARC) നടപ്പാക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയർ സയൻസ് / എൻജിനീയറിങ് / ടെക്നോളജി പരിശീലനത്തിനും തുടർന്ന് സയന്റിഫിക്…

ദേശീയ ആയുർവേദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എംഎസ്‌സി ; അപേക്ഷ ഫെബ്രുവരി 28 വരെ

ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കൽപിത സർവകലാശാലയായ ‘എൻഐഎ’ 6 വിഷയങ്ങളിലെ എംഎസ്‌സി പ്രവേശനത്തിന് കടലാസിൽ തയാറാക്കിയ അപേക്ഷ ഫെബ്രുവരി 28 വരെ സ്വീകരിക്കും.…

PSSSB Recruitment 2022

PSSSB Recruitment 2022 | Steno Typist & Junior Scale Stenographer Posts | 334 Vacancies | Last Date: 05.02.2022 | Punjab…

NHM UP Recruitment 2022 

NHM UP Recruitment 2022 | Community Health Officer | 4000 Vacancies | Last Date: Updated Soon | NHM UP Job…

RBI Recruitment 2022

RBI Recruitment 2022 | Specialist Officer Posts | Total Vacancies 14 | Last Date 04.02.2022 | Download RBI Recruitment Notification…

NHAI Recruitment 2022

NHAI Recruitment 2022 | DGM & General Manager Posts | 84 Vacancies | Last Date: 04.02.2022 | National Highways Authority…