തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് സെന്ററുകളിൽ പ്രിന്റിംഗ് ടെക്‌നോളജി കോഴ്‌സ് സീറ്റൊഴിവ്

സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും കേരള സ്റ്റേറ്റ് സെന്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രയിനിംഗും സംയുക്തമായി തിരുവനന്തപുരം (0471-2474720), 2467728), എറണാകുളം…

നിഷ്-ൽ ഒഴിവുകൾ: ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് വിവിധ തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് റിസേർച്ച് ഓഫീസർ, റിസേർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്,…

ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ക്രൈസിസ് ഇന്റർവെൻഷൻ സെന്ററിൽ ഒഴിവുകൾ: അഭിമുഖം ജൂലൈ 15 ന്

ഇമെയിൽ : dsjoekm001@gmail.com. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ : 0484 2425377.

വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനം: ഒരു ബാച്ചിൽ 25 കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനം

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: 9496015002, 9496015051, വെബ്സൈറ്റ്: www.reach.org.in.

ഐ.ടി.ഐ പ്രവേശനം: മെട്രിക്/നോൺ മെട്രിക് ട്രേഡുകളിൽ പ്രവേശനം

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ 44 ഐ.റ്റി.ഐ കളിലെ വിവിധ മെട്രിക് / നോൺ മെട്രിക് ട്രേഡുകളിലേക്ക് 2024-25…

കൺസർവേഷൻ ബയോളജിസ്റ്റിന്: അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജൂലൈ 3

തൃശൂർ സെൻട്രൽ സർക്കിളിലെ മലയാറ്റൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽ മനുഷ്യമൃഗ സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾക്കായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൺസർവേഷൻ ബയോളജിസ്റ്റിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.…

In order to measure blood alcohol accurately, new draft rules for evidential breath analyzers have been introduced.

The Department of Consumer Affairs has introduced the revised draft regulations for Evidential Breath Analysers under…

Vikram Misri, an IFS officer, will be the next foreign secretary.

The next Foreign Secretary will be Vikram Misri, an Indian Foreign Service officer from the 1989…

Dr. Usha Thakur receives the 12th Vishwa Hindi Samman during Hindi Samvad Celebration

At a Hindi Samvad ceremony hosted by the Indian Embassy in Nepal, Dr. Usha Thakur received…

India Donates US$1.16 Million to the UN To Promote Hindi Language

1.16 million dollars have been contributed by India to the UN to support Hindi language initiatives.…