പോളിടെക്‌നിക് ഡിപ്ലോമ ലാറ്ററൽ എൻട്രി : പ്രൊവിഷനൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

2024-25 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ പോളിടെക്‌നിക് ഡിപ്ലോമ രണ്ടാം വർഷത്തിലേയ്ക്കുള്ള ലാറ്ററൽ എൻട്രി പ്രവേശനത്തിന്റെ പ്രൊവിഷനൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അപേക്ഷകർക്ക് www.polyadmission.org/let എന്ന വെബ്…

പച്ചമലയാളം കോഴ്‌സ് : ജൂൺ 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാമിഷൻ അതോറിറ്റി നടപ്പാക്കുന്ന പച്ചമലയാളം കോഴ്സിലേക്ക് ജൂൺ 15 വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലയാളം…

The CBSE warns against using fake sample question papers and syllabuses.

In order to prevent students and parents from being misled by false information regarding the curriculum,…

ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമനം

ഐഎച്ച്ആർഡി കോഴ്സുകൾ: അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജൂൺ 27

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ (ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി) വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 2024 ജൂൺ മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വിവിധ…

The Pradhan Mantri Awas Yojana’s construction of an additional 3 crore houses has been approved by the Union Cabinet.

The government would finance the construction of homes for an additional three crore rural and urban…