ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രൊഫിഷ്യൻസി അവാർഡ്: അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജൂലൈ 31

കേരള സംസ്ഥാന ഭിന്നശേഷിക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ 2024ലെ എസ്.എസ്.എൽ.സി/പ്ലസ്ടു (കേരള, സി.ബി.എസ്.ഇ, ഐ.സി.എസ്.ഇ ) പരീക്ഷകളിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ബി ഗ്രേഡോ അതിനു…

The first month of FY 2024–25 saw a 5% increase in India’s IIP.

In comparison to the same period the previous year, India’s Index of Industrial Production (IIP) increased…

സംരംഭകർക്കായി ഇൻകുബേഷൻ സെന്റർ: ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

സംരംഭകർക്കായി വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പിന്റെ സംരംഭകത്വ വികസന ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ടായ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡവലപ്‌മെന്റ് (കെ.ഐ.ഇ.ഡി) ഇൻകുബേഷൻ സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നു.…

പത്താംതരം ഹയർ സെക്കൻഡറി തുല്യത കോഴ്‌സ് പ്രവേശനത്തിന് ജൂൺ 25 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിൽ കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ അതോറിട്ടി നടത്തി വരുന്ന വിവിധ തുല്യത കോഴ്‌സ് പ്രവേശനത്തിന് ജൂൺ…

പോളിടെക്‌നിക് ഡിപ്ലോമ ലാറ്ററൽ എൻട്രി : പ്രൊവിഷനൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

2024-25 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ പോളിടെക്‌നിക് ഡിപ്ലോമ രണ്ടാം വർഷത്തിലേയ്ക്കുള്ള ലാറ്ററൽ എൻട്രി പ്രവേശനത്തിന്റെ പ്രൊവിഷനൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അപേക്ഷകർക്ക് www.polyadmission.org…

The First Session of the 18th Lok Sabha is scheduled on June 24.

The first session of the 18th Lok Sabha is scheduled to meet starting on this month’s…