സീ റെസ്‌ക്യൂ സ്‌ക്വാഡ് കരാർ നിയമനം: അഭിമുഖം ജൂണ്‍ 19 ന്

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയില്‍ ആറ് ഹാര്‍ബര്‍ ബെയ്സ്ഡ് സീ റെസ്‌ക്യൂ സ്‌ക്വാഡുമാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കേരള മത്സ്യതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡില്‍ അംഗത്വമുള്ളവരും…

Narendra Modi would release ₹20,000 crore under PM-KISAN.

Prime Minister Narendra Modi will release the 17th instalment of more than 20 thousand crore rupees…

ഐ.എച്ച്.ആര്‍.ഡി കോഴ്‌സുകൾ: ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം: അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജൂണ്‍ 27

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ ഐ.എച്ച്.ആര്‍.ഡിയുടെ മോഡല്‍ ഫിനിഷിങ്ങ് സ്‌കൂള്‍ കലൂരിലും ഐ.എച്ച്.ആര്‍.ഡി റീജിനല്‍ സെന്റര്‍ ഇടപ്പള്ളിയിലും ആരംഭിക്കുന്ന കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം.…

പൂജപ്പുര എൽബിഎസ് എൻജിനിയങ് കോളജിൽ അധ്യാപക ഒഴിവുകൾ: അഭിമുഖം ജൂൺ 24 ന്

കൗണ്‍സിലര്‍ തസ്‌തികയിൽ കരാർ നിയമനം; ഇന്റര്‍വ്യു 25ന്

പട്ടിവര്‍ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തില്‍ എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലുകളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വ്യക്തിത്വ വികസനം, സ്വഭാവ രൂപീകരണം, പഠനശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കല്‍ തുടങ്ങിയ…