കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം കോളജ് ഓഫ് എൻജിനിയറിങ്ങിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ആർക്കിടെക്ചർ/ സിവിൽ എൻജിനിയറിങ് ഡിപ്ലോമ/…

മാര്‍ക്കറ്റ് മിസ്റ്ററി വര്‍ക്ക്‌ഷോപ്പ് ജൂൺ 27 ന്: താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് മേഖലയില്‍ പ്രാവീണ്യം നേടാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ള സംരംഭകര്‍ക്കായി കേരള ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര്‍ എന്റര്‍പ്രണര്‍ഷിപ്പ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ‘മാര്‍ക്കറ്റ് മിസ്റ്ററി ‘…

വിവിധ തൊഴില്‍ അവസരങ്ങളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം: ബിരുദധാരികൾക്കാണ് ഈ അവസരം

അഡീഷണല്‍ സ്‌കില്‍ അക്വിസിഷന്‍ പ്രോഗ്രാം കേരള (അസാപ് കേരള), കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള 16 കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്‌കില്‍ പാര്‍ക്കുകളിലേക്ക് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്, ജൂനിയര്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്, ഗ്രാജുവേറ്റ്…

ആർക്കിടെക്ചർ അധ്യാപക ഒഴിവിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം എൻജിനിയറിങ് കോളജിൽ ആർക്കിടെക്ചർ വിഭാഗത്തിൽ അധ്യാപകരുടെ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. കൗൺസിൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ അംഗീകരിച്ച അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ…

സംരംഭകർക്ക് വർക്‌ഷോപ്പ്‌: ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

എം.എസ്.എം.ഇ മേഖലയിലെ സംരംഭകർ, എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ എന്നിവർക്ക് പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. മാർക്കറ്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷനും സ്കോപ്പിങ്ങും, മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെന്റേഷൻ, മാർക്കറ്റിങ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ലീഡ് പരിവർത്തന…