ചിറക് ബോധവത്കരണ പരിപാടി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു

Share

ജില്ല ശിശുസൗഹൃദമാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ബോധവത്കരണ പരിപാടി ചിറകിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇരവിപേരൂര്‍ വൈ.എം.സി.എയില്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.വി ശശിധരന്‍പിള്ള നിര്‍വഹിച്ചു. ചൈല്‍ഡ് വെല്‍ഫെയര്‍ കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ജില്ലാ ശിശുസംരക്ഷണ യൂണിറ്റാണ് വിവിധ മേഖലകളിലായി പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനായി യൂനിസെഫിന്റെ ഫണ്ടും ലഭ്യമാകും.
കുടുംബശ്രീ, ആരോഗ്യ- അങ്കണവാടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍, എസ്.സി – എസ്.റ്റി പ്രമോട്ടര്‍മാര്‍, സ്‌കൂള്‍തല രക്ഷകര്‍തൃസമിതികള്‍, പ്രഥമാധ്യപകര്‍ മുതലായവര്‍ക്കായുള്ള പരിശീലനമാണ് ആദ്യഘട്ടം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള നിയമങ്ങള്‍, സംവിധാനങ്ങള്‍, കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് അവതരണത്തിലുള്ളത്.

Ad 4

കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ ജില്ലയിലെ എല്ലാ കുടുംബശ്രീ കുടുംബങ്ങളും ശിശുസൗഹൃദമാകുക എന്ന ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിശീലനത്തില്‍ ജില്ലാതലത്തില്‍ സി.ഡി.എസ് ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍മാര്‍ക്കുള്ള ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് തല സിഡിഎസ് പൊതുസഭയ്ക്കുള്ള പരിശീലനത്തിന് ഇരവിപേരൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ തുടക്കം കുറിച്ചു. 53 പഞ്ചായത്തിലും നാല് നഗരസഭകളിലും വാര്‍ഡുതലം വരെ പരിശീലനം എത്തിച്ച് ജില്ലയിലെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളേയും ശിശുസൗഹൃദബോധവത്ക്കരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാകുന്ന ക്യാമ്പയിന്‍ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.