വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങി നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വനിതാ കലാസംഘങ്ങള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങി നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വനിതാ കലാസംഘങ്ങള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. നിലവില്‍…

സൗജന്യ പി.എസ്.സി പരിശീലനം: വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സെപ്റ്റംബര്‍ 20 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

പാലക്കാട്: ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 സ്പില്‍ ഓവര്‍ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ജോബ് സ്‌കൂള്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം പി.എസ്.സി സൗജന്യ പരിശീലനത്തിന് പഞ്ചായത്തുകളില്‍…

25000 രൂപ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്ന പുനര്‍വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന വിധവാ പുനര്‍ വിവാഹ ധനസഹായം പദ്ധതി (മംഗല്യ പദ്ധതി)യില്‍ 2023-2024 വര്‍ഷത്തേക്ക് ഓണ്‍ലൈനായി ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം.…

സഹായഹസ്തം: വിധവകൾക്കുള്ള ഒറ്റത്തവ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം

വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പിന്റെ ഒറ്റത്തവണ ധനസഹായ പദ്ധതിയായ ‘സഹായഹസ്തം’ ലേക്ക് സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന വിധവകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 55 വയസ്സില്‍ താഴെ…

സ്റ്റേറ്റ് സിവില്‍ സര്‍വീസ് അക്കാദമിയില്‍ സിവില്‍ സര്‍വീസ് പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം

സെന്റര്‍ ഫോര്‍ കണ്ടിന്യൂയിങ് എജുക്കേഷന്‍ കേരളയുടെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവില്‍ സര്‍വീസ് അക്കാദമിയുടെ തിരുവനന്തപുരം, ആലുവ (എറണാകുളം) കേന്ദ്രങ്ങളില്‍…

വികലാഗ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ സംസ്ഥാന ശിൽപ്പശാല തിരുവനന്തപുരത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: ദേശീയ വികലാംഗ ധനകാര്യ വികസന കോർപ്പറേഷൻ – കേരള സംസ്ഥാന വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന നടത്തുന്ന വിവിധ സ്വയം…

ജനറൽ നഴ്സിങ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗക്കാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം: അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 12

ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ നഴ്‌സിങ് സ്‌കൂളുകളിൽ ഒക്ടോബർ-നവംബർ മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ജനറൽ നഴ്‌സിങ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫറി കോഴ്‌സ്…

സഞ്ചാരികക്കായി മൂന്നാര്‍ സൈറ്റ് സീയിംഗ് ട്രിപ്പുകൾ ഒരുക്കി കെഎസ്ആര്‍ടിസി

മൂന്നാർ: അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ മൂന്നാറിലെത്തുന്നവർക്ക് സൈറ്റ് സീയിംഗ് ട്രിപ്പുകൾ ഒരുക്കി കെഎസ്ആര്‍ടിസി. മൂന്നാറുള്‍പ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കെ എസ് ആർ…

മിഷന്‍ ഇന്ദ്രധനുഷ് 5.0: രണ്ടാം ഘട്ടം സെപ്റ്റംബര്‍ 11 മുതല്‍ 16 വരെ

പ്രതിരോധ കുത്തിവെയ്പ്പെടുക്കാത്തതും ഭാഗികമായി ലഭിച്ചതുമായ അഞ്ചു വയസിന് താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കും ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്കും വാക്സിന്‍ നല്‍കുന്ന ഇന്റന്‍സിഫൈഡ് മിഷന്‍ ഇന്ദ്രധനുഷ് 5.0…

ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത് മിനിട്ട് വീതം അധികസമയം : ഡോ. ആർ ബിന്ദു

ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹബാധിതരായ കലാലയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷകളിൽ മണിക്കൂറിന് ഇരുപത് മിനിട്ട് വീതം അധികസമയം അനുവദിച്ചതായി ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ-സാമൂഹ്യനീതി മന്ത്രി ഡോ. ആർ…