ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിരവധി അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം

ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ആവാൻ അവസരം തിരുവനന്തപുരം: വെള്ളറട സാമൂഹികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ എച്ച്.എം.സി മുഖേന നിയമനം നടത്തുന്ന ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്‌തികയിൽ…

മെക്കാനിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തില്‍ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപക നിയമനം

കൊല്ലം: പുനലൂര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളജില്‍ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളില്‍ ലക്ചറര്‍ തസ്തികകളിലേക്ക് ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അധ്യാപകർക്ക് അവസരം. അദ്ധ്യാപക തസ്‌തികയിൽ…

തൃശൂരിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സുവർണാവസരം: ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌ത നിരവധി ഒഴിവുകളെക്കുറിച്ച് അറിയാം

കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ നിയമനത്തിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം കുടുംബശ്രീ നടപ്പിലാക്കുന്ന സാമൂഹ്യ വികസന പദ്ധതികൾ സിഡിഎസ് തലത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്നതിന് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസോഴ്സ്…

കേരള ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ട്രെയിനി) ഒഴിവിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

കേരള ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ട്രെയിനി) ഒഴിവിലേക്ക് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. രണ്ട് ഘട്ടമായുള്ള എഴുത്തു…

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ വിവിധ അവസരങ്ങൾ: ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന് കീഴില്‍ റെസ്‌ക്യൂ ഓഫീസര്‍ കരാർ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന് കീഴില്‍ സംയോജിത…

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍ തസ്‌തികയിൽ കരാർ നിയമനത്തിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം കണ്ണൂര്‍ ഗവ.എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ആന്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്, മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ്,…

പുരാരേഖ വകുപ്പിൽ ഡയറക്ടർ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ഒഴിവ്: ഓഗസ്റ്റ് 26 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

സംസ്ഥാന പുരാരേഖാവകുപ്പിന്റെ ഡയറക്ടർ തസ്തികയിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്/സെക്കൻഡ് ക്ലാസോടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ മാസ്റ്റർ…

ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്‌തികയിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം: അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 26

പാലക്കാട്: ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് വകുപ്പിന്റെ സംയോജിത വികസന വാര്‍ത്താ ശൃംഖല പദ്ധതിയുടെ (പ്രിസം) ഭാഗമായി പാലക്കാട് ജില്ലാ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസിലെ…

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌ത ഒഴിവുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം

സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് താത്കാലിക നിയമനത്തിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ആശുപത്രി വികസന സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് താത്ക്കാലിക സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്…

ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ട്രെയിനി) ഒഴിവിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം: ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസിൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ട്രെയിനി) ഒഴിവിലേക്ക് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അപേക്ഷ…