110 ദശലക്ഷം വർഷം പഴക്കമുള്ള ദിനോസറിനെ കാനഡയിലെ ഖനിത്തൊഴിലാളികൾ അബദ്ധത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, പടിഞ്ഞാറൻ കാനഡയിൽ, ഒരു ഖനന പ്രവർത്തനം സമീപകാലത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടെത്തലുകളിൽ ഒന്നിലേക്ക് നയിച്ചു. ഒരു…

21-Year-Old Indian Student Shot Dead At Subway Station In Canada

Toronto/ New Delhi: A 21-year old Indian student from Ghaziabad was killed after sustaining multiple gunshot…

Pope Francis Apologises for ‘Deplorable’ Residential School Abuse in Canada

Rome: Pope Francis has apologised for abuses that members of the Roman Catholic Church committed at…

2,000 Indian Students Scammed as 3 Canadian Colleges Shut After Bankruptcy

Toronto: Over 2,000 Indian students, who face an uncertain future after three Montreal colleges closed last…

Bitcoin Widow: Gerald Cotten’s Widow Reveals About Missing Crypto Millions

Toronto: The widow of a Canadian Bitcoin entrepreneur who died suddenly, leaving massive debts and mysterious missing funds,…

Canadian Author Gad Saad Seeks Asylum in India

New Delhi: A day after the Canadian Prime Minister Justin Trudeau invoked rarely-used emergency powers to curb the…

Canada PM: military response not in cards for COVID protests

Ottawa: Canadian Prime Minister Justin Trudeau said Thursday a military response to the ongoing Ottawa protest…

Canada PM tests positive for COVID, rips anti-vaccine demo

Toronto: Prime Minister Justin Trudeau announced Monday he has tested positive for COVID-19 but is feeling…

Indian family found frozen to death near Canada/US border identified

New York/Toronto: The family of four Indian nationals from Gujarat, found frozen to death near the…

Canada investigating cyberattack amid tensions with Russia

Toronto: An attack on the computer systems of Canada’s Global Affairs Department last week has kept…