ഒരു വർഷം ഒരു ലക്ഷം സംരംഭങ്ങൾ ക്യാമ്പയിൻ ഏഴുമാസത്തിനുള്ളിൽ ആരംഭിച്ചത് എൺപതിനായിരം പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ: പി. രാജീവ്

ആലപ്പുഴ : ഒരു വർഷം ഒരു ലക്ഷം സംരംഭങ്ങൾ എന്ന ക്യാമ്പയിൻ ആവിഷ്‌കരിച്ച് ഏഴുമാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എൺപതിനായിരം പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ എന്ന…

ട്രൈബൽ മേഖലയിലെ ആശുപത്രി വികസനത്തിന് പ്രത്യേക പരിഗണന: വീണാ ജോർജ്

പാലക്കാട്: സംസ്ഥാനത്തെ ട്രൈബൽ മേഖലയിലെ ആശുപത്രികളുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 11.78 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്.…

പാഠപുസ്തക പരിഷ്കരണം, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി അഭിപ്രായങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം: വി ശിവൻകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: 2025-26 അധ്യയന വർഷം എല്ലാ ക്ലാസുകളിലും സ്‌കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്‌ക്കരണത്തിന് ശേഷമുള്ള പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ നിലവിൽ വരുമെന്നും സ്‌കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതി…

Mahatma Gandhi was honoured in City Park in Brazil by V Muraleedharan.

Brasilia: At City Park in Brasilia, Brazil, Minister of State for External Affairs V Muraleedharan paid…

There will be a total lunar eclipse today.

New Delhi: A total lunar eclipse will occur today. The total lunar eclipse will be visible…

Guru Nanak Jayanti is celebrated with fervour among believers.

Gujarat: In India and around the world, Guru Nanak Jayanti, also known as Gurpurab, is celebrated…

Jammu and Kashmir get 265 Diplomate of National Board postgraduate medical seats from the Centre

New Delhi: Several government hospitals in Jammu and Kashmir across 20 districts have been given 265…