സംസ്ഥാനത്ത് കാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്ത് മുന്നേറ്റം: വീണ ജോർജ്

കാസർഗോഡ്: സംസ്ഥാനത്ത് കാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. തലശേരി മലബാർ കാൻസർ സെന്ററിൽ (എംസിസി)…

The eight most recent years had been warmer than any year before 2015: WMO

Egypt: In a report released as the COP27 UN Climate Summit got underway in Sharm el-Sheikh,…

SC maintains a 10% reservation for economically disadvantaged groups in government employment and admissions.

New Delhi: The 103rd Amendment to the Constitution, which establishes a 10% reserve for members of…

പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാന തല ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദേശങ്ങൾ സ്കൂൾ കുട്ടികളിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായ ചർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന തല ഉദ്ഘാടനം ഭരതന്നൂർ…

ശുചിത്വ മിഷൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ കുന്നുകൂടിയ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി അവസാനഘട്ടത്തിൽ: എം ബി രാജേഷ്

തിരുവനന്തപുരം: ശുചിത്വ മിഷൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ കുന്നുകൂടിയ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി അവസാനഘട്ടത്തിലെത്തിയെന്നും അവശേഷിക്കുന്ന 24 കേന്ദ്രങ്ങളിലെ മാലിന്യം അടിയന്തിരമായി നീക്കുവാനുള്ള…

ഓപ്പറേഷൻ യെല്ലോ: അനധികൃതമായി റേഷൻ മുൻഗണനാ കാർഡ് കൈവശം വെക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് കാർഡ് പിടിച്ചെടുത്തു

തിരുവനന്തപുരം: അനധികൃതമായി റേഷൻ മുൻഗണനാ കാർഡ് കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും കാർഡ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കിയ ‘ഓപ്പറേഷൻ…

പുരോഗമന ചിന്തയുള്ള തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കണം: മന്ത്രി കെ രാജൻ

തൃശൂർ: ശാസ്ത്രോത്സവ വേദികളിലൂടെ പുരോഗമന ചിന്തയുള്ള പുതുതലമുറയെ വാർത്തെടുക്കണമെന്ന് റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ. കുന്നംകുളത്ത് നടന്ന…