അഞ്ചാംപനി പ്രതിരോധം: ജാഗ്രത വേണമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണ ജോർജ്

മലപ്പുറം : മീസൽസ് അഥവാ അഞ്ചാംപനിയുടെ പ്രതിരോധത്തിന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ…

The improved protection for Leith’s softshell turtle proposed by India

New Delhi: Leith’s Soft-shelled Turtle protection in India has been bolstered by the CITES (Convention on…

Center modifies the Natural Gas Tariff, Authorization, and Capacity Regulations that gas can be affordably delivered to remote places.

New Delhi: To enable access to natural gas at competitive and reasonable prices in remote locations,…

‘പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് ശാസ്ത്രീയ മാലിന്യസംസ്‌കരണം യാഥാർഥ്യമാക്കണം’: വി.എൻ. വാസവൻ

കോട്ടയം: പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് ശാസ്ത്രീയ മാലിന്യസംസ്‌കരണം യാഥാർഥ്യമാക്കണമെന്നും മാലിന്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്‌കരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സഹകരണ- സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ്…

Reports of a large-scale labour strike against Foxconn’s zero-Covid policy at the Zhengzhou factory in China

China: At Foxconn’s Zhengzhou factory in China, there have reportedly been widespread labour protests against the…

GST compensation for states and union territories is released by the centre in the amount of 17,000 crore rupees.

New Delhi: The Center has released a sum totaling 17,000 crore rupees for the remaining GST…

 Rashtrapati Bhavan will be accessible to the public five days a week from december 1

New Delhi: The Rashtrapati Bhavan will be accessible to the general public five days a week…