‘ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക്’ കൃഷിയിടാധിഷ്ഠിത ആസൂത്രണ പദ്ധതി

തിരുവനന്തപുരം: ‘ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക്’ എന്ന കൃഷിവകുപ്പിന്റെ സമഗ്ര കാർഷിക വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൃഷിയിടാധിഷ്ഠിത ആസൂത്രണ പദ്ധതി സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഒരു…

മാലിന്യമുക്ത കേരളത്തിന് ഖരമാലിന്യ പരിപാലന പദ്ധതി : മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ്

തിരുവനന്തപുരം: മാലിന്യമുക്ത കേരളത്തിനായി ഖരമാലിന്യ പരിപാലന പദ്ധതി എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ്. ലോകബാങ്ക് സഹകരണത്തോടെയാണ് കേരളാ…

Sarbananda Sonowal claims that the national government is devoted to giving its inhabitants a healthy life.

Gujarat: Sarbananda Sonowal, the Union Minister for AYUSH, has declared that the Central government is committed…

India will play England in Adelaide’s T20 World Cup semifinals, while Pakistan will take on New Zealand.

New Delhi: The semifinal matches of the ICC T20 Cricket World Cup will be played on…

Egypt hosts the start of the Conference of Parties to the UNFCCC’s (COP 27) 27th session.

Egypt : In Egypt’s Sharm El-Sheikh, the 27th Conference of Parties to the UNFCCC (COP 27)…

Gujarat has experienced unprecedented levels of progress during the last 20 years in every field: Modi

Gujarat: The state of Gujarat has experienced unprecedented growth over the past 20 years in every…