നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് തസ്‌തികയിൽ അവസരം

കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡറേഷന്റെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നീതി മെഡിക്കൽ വെയർഹൗസിലേ‌ക്കും നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലേക്കും ഫാർമസിസ്റ്റുകളെ നിയമിക്കുന്നു. ഡിഫാം,…

തൊഴിലധിഷ്ഠിത കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്‌സിൽ അവസരം: ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0471-2560333.

The Home Ministry warns citizens to be wary of fraudsters posing as government representatives.

The public has been cautioned by the Home Ministry against con artists posing as representatives of…

CUET (UG) has been scheduled on May 29.

The Common University Entrance Test, or CUET (UG), which was supposed to take place today has…

New Delhi will host the skill competition from 15 to 19.

The largest skill competition in India, which aims to showcase the best skilling, is about to…