ഹയർസെക്കണ്ടറി (വൊക്കേഷണൽ) പ്രവേശനം: അപേക്ഷകൾ ഇന്നുമുതൽ

ഹയർ സെക്കണ്ടറി (വൊക്കേഷണൽ) ഏകജാലക പ്രവേശനത്തിനായുള്ള അപേക്ഷ മേയ് 16 മുതൽ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാം. www.vhseportal.lerala.gov.in / www.admission.dge.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ…

ലോകായുക്തയിൽ കോർട്ട് ഓഫീസർ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമനം

എൽ ബി എസ്സ് സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജിൽ സൗജന്യപരിശീലനം

ബുക്ക് ബൈഡിങ്, പേപ്പർ ബാഗ് മേക്കിങ്, ഫ്‌ളോറൽ ഡെക്കറേഷൻ ആൻഡ് ബൊക്കെ മേക്കിങ്, ഓർണമെന്റ് മേക്കിങ്, ഗ്ലാസ്സ്/പോട്ട് എംപോസിങ് പെയിന്റിങ് എന്നീ…