മൂന്ന് മാസത്തെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ കോഴ്‌സ് പ്രവേശനം

ചേലക്കര ഗവ. പോളിടെക്‌നിക് കോളജിലെ തുടര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രത്തില്‍ മൂന്ന് മാസത്തെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. വെബ് ഡിസൈനിങ്, ഇലക്ട്രിക്കല്‍…

The World Bank predicts that in 2024, India’s economy will expand by 7.5%.

The World Bank revised its earlier estimates for the same period by 1.2% and stated that…

India’s Production of Coal and Lignite Reaches Record High of Over One Billion Tonnes in Fiscal Year 2023–2024

India’s production of coal and lignite has surpassed one billion tons for the first time ever,…

The Election Commission selects special observers in six states after reviewing the law and order situation.

The Election Commission is reviewing and evaluating the state of law and order, preventing illegal acts…