തൊഴിൽ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ടെക്നിഷ്യൻ പരിശീലനം: ഏപ്രിൽ 25 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

തൊഴിൽ വകുപ്പിന് കീഴിൽ കൊല്ലം ചവറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ മെയ് 2 ന് ആരംഭിക്കുന്ന…

കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ കീഴിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് കോഴ്സ്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0484 2422275, 9447607073.

വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി ഭവനിൽ ‘വിജ്ഞാനവേനൽ’: താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതിഭവൻ കുട്ടികളിലെ നൈസർഗികമായ സർഗാത്മകതയെയും അറിവിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവധിക്കാലക്കൂട്ടായ്മ ‘വിജ്ഞാനവേനൽ’ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മേയ് 7 മുതൽ 11 വരെ നടക്കുന്ന…

തിരൂർ വൈദ്യുത വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളിൽ പൊതുതെളിവെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 16ന്

തിരൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്കിൾ പരിധിയിലെ വൈദ്യുത വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളിൽ സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ പൊതുതെളിവെടുപ്പ് നടത്തും. ഏപ്രിൽ 16നു…

സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് : ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ഏപ്രിൽ 25 വരെ അവസരം

ഹയർസെക്കണ്ടറി, നോൺ വൊക്കേഷണൽ അധ്യാപക നിയമനത്തിനുള്ള സംസ്ഥാനതല യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പരീക്ഷയായ സെറ്റ് (സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്) ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ 25…