ഇന്റലിജൻസ് ബുറോയിൽ അവസരം: സർക്കാർ സർവീസിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അപേക്ഷിയ്ക്കാം

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലെ പ്രൈം ഏജൻസിയായ ഇന്റലിജൻസ് ബുറോയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ബി, സി തസ്ഥികകളിലായി 660 ഡെപ്യൂടേഷ്‌ൻ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ…

കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ അവസരം: അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി മെയ് 2 വരെ

കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിലെ 45 അസിസ്റ്റന്റ് തസ്‌തികയിൽ ഇന്നുമുതൽ മെയ് 2 വരെ അപേക്ഷിയ്ക്കാം. 50% മാർക്കോടെ ബിരുദമാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത.…

Health Ministry Launches the MyCGHS iOS App

The myCGHS app for the iOS ecosystem of devices was introduced in New Delhi today by…

Nominations for the second round of the Lok Sabha elections close today

Nominations for the Lok Sabha elections’ second phase are closing today. In this phase, elections will…

ബാലഭവനിൽ അവധിക്കാല ക്ലാസുകളുടെ പ്രവേശനോത്സവം

കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ജവഹർ ബാലഭവൻ ഏപ്രിൽ – മേയ് മാസങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന അവധിക്കാല ക്ലാസുകളുടെ പ്രവേശനോത്സവം 2024 കവിയും എഴുത്തുകാരനുമായ ഡോ.…