പ്രധാനമന്ത്രി നാഷണൽ അപ്രന്റിസ്ഷിപ്പ് മേള ജനുവരി 9 മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൈപുണ്യ വികസന സംരഭകത്വ മന്ത്രാലയവും സംസ്ഥാന തൊഴിലും നൈപുണ്യ വകുപ്പും ചേർന്ന് ‘പഠനത്തോടൊപ്പം സമ്പാദ്യം’ എന്ന…

A two-day sensitization workshop on “Issues Relating to PWD Empowerment” is launched by Dr. Virendra Kumar.

Panaji: Inaugurating a two-day sensitization workshop on “Issues relevant to the Empowerment of individuals with Disabilities”…

All 37 of India’s CSIR Labs will become Global Centers of Research and Innovation: Dr. Jitendra Singh

New Delhi : The Science, Technology, and Innovation eco-system in India is reaching new heights daily,…

The Y20 Summit’s logo, website, and topics have been unveiled by Minister of Youth Affairs and Sports Anurag Singh Thakur.

New Delhi: Youth in the nation are becoming as early adopters and pioneers of new technology,…

The 17th Pravasi Bharatiya Divas Convention will be held from January 8 to 10 at Madhya Pradesh

Bhopal: The 17th Pravasi Bharatiya Divas Convention will be held in Indore, Madhya Pradesh, from January…

ഹരിതകർമ്മസേനയ്‌ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന സാമൂഹ്യവിരുദ്ധപ്രചാരണം അപലപനീയം : എം.ബി. രാജേഷ്

തിരുവനന്തപുരം : ശുചിത്വകേരളത്തിന്റെ സൈന്യമായ ഹരിതകർമ്മസേനയ്‌ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന സാമൂഹ്യവിരുദ്ധപ്രചാരണം അത്യന്തം അപലപനീയമാണെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ എക്‌സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എം.ബി.…

On the eve of Pravasi Bharatiya Divas Narendra Modi will distribute a commemorative postage stamp on 9th January

New Delhi: The release of a commemorative postage stamp by Prime Minister Narendra Modi will take…