ക്രിസ്മസ്- പുതുവത്സര വിൽപ്പന: സപ്ലൈക്കോക്ക് 93 കോടി രൂപയുടെ വിൽപ്പന

തിരുവനന്തപുരം: 2022 ഡിസംബർ 21 മുതൽ 2023 ജനുവരി 2 വരെ സപ്ലൈകോയുടെ മുഴുവൻ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിലെയും ഫെയറുകളിലെയും വിൽപ്പന 92.83 കോടി…

Agnipath is a revolutionary plan for the military: Rajnath Singh

New Delhi: Raksha Mantri Rajnath Singh has stated that Agnipath is a game-changing programme for the…

കുടുംബശ്രീ മാതൃകയിൽ ഭിന്നശേഷി വനിതകളുടെ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണം: ആർ. ബിന്ദു

തിരുവനന്തപുരം: ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വനിതകളുടെ സാമൂഹിക ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യംവച്ച് കുടുബശ്രീ മാതൃകയിൽ വനിതാ സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ – സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്…

ഒ.ബി.സി./ഇ.ബി.സി വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം∶ സ്കൂളുകൾ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണം

എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ/എയ്‌ഡഡ്‌ സ്കൂളുകളിൽ 9, 10 ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒ.ബി.സി, ഇ.ബി.സി. വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 2022-23 വര്‍ഷത്തെ പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്…

The Supreme court rules that the government cannot be vicariously ascribed for a minister’s comments.

New Delhi: The Supreme Court has ruled that even when using the concept of collective responsibility,…

എല്ലാ ജില്ലകളിലും വ്യാപകമായ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പരിശോധന: വൃത്തിഹീനമായ ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് 14 ജില്ലകളിലും വ്യാപകമായി പരിശോധനകൾ നടത്താൻ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ കമ്മീഷണർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്.…

The ‘Head of Family’-based online address update in Aadhaar is enabled by UIDAI.

New Delhi: With the approval of the Head of Family the Unique Identification Authority of India (UIDAI)…