വിജിലൻസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ നിയമനം: പോലീസ് സേനയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

തിരുവനന്തപുരം : ജില്ലയിലെ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ വിജിലൻസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. സൂപ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ…

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ കരാർ നിയമനം

തിരുവനന്തപുരം: മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ-പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജി സർജറി തസ്തികയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് വാക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ നടത്തും. എം.ബി.ബി.എസ്, എം.സി.എച്ച്/ഡി.എൻ.ബി കാർഡിയോ…

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളുടെ ഒഴിവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തവർക്കെതിരെ ഉടൻ നടപടി

തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന അംഗങ്ങളുടെ ആകസ്മിക ഒഴിവ് യഥാസമയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത തദ്ദേശ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർക്കെതിരെ നിയമപ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന്…

ന്യൂനപക്ഷ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൗജന്യ പി എസ് സി പരിശീലനം

തൃശ്ശൂർ: സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ കൊടുങ്ങല്ലൂരില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മത്സരപരീക്ഷാ പരിശീലന കേന്ദ്രം കോച്ചിംഗ് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ മൈനോറിറ്റി യൂത്ത്…

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒറ്റത്തവണ വെരിഫിക്കേഷന് ഹാജരാകണം

തിരുവനന്തപുരം: വിവിധ സർവ്വകലാശാലകളിെലെ പ്രോഗ്രാമർ തസ്തികയുടെ (Cat.No.205/21) ചുരുക്കപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഒറ്റത്തവണ വെരിഫിക്കേഷനൻ 08-06-2023, 09-06-2023, 13-06-2023 എന്നീ തീയതികളിൽ…

വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രെക്റ്റർ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ മുതൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

തിരുവനന്തപുരം: വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രെക്റ്റർ/ ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ/ഇൻസ്ട്രെക്റ്റർ ഗ്രേഡ് 2 (കാറ്റഗറി നമ്പർ 679/2022) ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ (ടെക്‌നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ) Workshop Instructor/…

കേരള പി എസ് സി ഡ്രൈവർ തസ്തികയിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കേരള പി എസ് സി ഡ്രൈവർ തസ്തികയിൽ (കാറ്റഗറി നമ്പർ / 2022) റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ്…

Results of the UPSC Combined Medical Services Examination are now available.

New Delhi: The UPSC CMS 2023 results have been made public by the Union Public Service…

കേരള പി എസ് സി പ്രൊജക്റ്റ് ഓഫീസർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കേരള പി എസ് സി പ്രൊജക്റ്റ് ഓഫീസർ പാർട്ട് 2 (കാറ്റഗറി നമ്പർ 221/ 2020) റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.കേരള…

ലക്ചറര്‍, വര്‍ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍, തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിൽ താൽകാലിക നിയമനം

ഇടുക്കി: നെടുങ്കണ്ടം സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക്കില്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഹാര്‍ഡ്വെയര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നി വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ലക്ചറര്‍,…