ശുചിത്വ മേഖലയിലെ ഇടപെടലിന് അംഗീകാരം: കേരളത്തിന് ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ക്ലീൻ ചിറ്റ്

തിരുവനന്തപുരം: ശുചിത്വ രംഗത്തെ കേരളത്തിന്റെ ഇടപെടലിന് ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിന്റെ അംഗീകാരം. മാലിന്യസംസ്‌കരണ രംഗത്ത് കേരളം ശ്രദ്ധേയമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയെന്ന് ഗ്രീൻ…

തക്കാളികർഷകർക്ക് ആശ്വാസമായി സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ സംഭരണം

പാലക്കാട്: വിലയിടിൽ നട്ടം തിരിഞ്ഞ പാലക്കാട്ടെ കർഷകരിൽ നിന്ന് തക്കാളി സംഭരിക്കാൻ സഹകരണ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചതായി മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ…

Droupadi Murmu will present national honours for empowering people with impairments.

New Delhi: The “International Day of Persons with Disabilities” will be commemorated in Delhi on December…

Strengthening India’s Navy and Coast Guard is made possible in large part by defence shipyards.

Mumbai: Rajnath Singh, the Union Minister of Defense, stated that the Defense Shipyards are essential to…

YouTube takes down more than 1.12 lakh videos in Bangladesh

Bangladesh: As per YouTube’s Transparency Report for Q3, 2022, 1,12,930 videos from Bangladesh were removed for…

Revenue from passengers increased by 76% for railways.

New Delhi: Throughout April to November of this year, Indian Railways’ earnings in the passenger segment…

UPSC will begin recruiting for the IRMS in the next year.

New Delhi: The government said on Friday that starting in the following year, a specially created…