‘എന്റെ കൂട് ‘ ഇനി എറണാകുളം ജില്ലയിലും

എറണാകുളം: സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും രാത്രികാലങ്ങളിൽ സുരക്ഷിത അഭയം ഉറപ്പാക്കുന്ന ‘എന്റെ കൂട്’ ഇനി എറണാകുളം ജില്ലയിലും പ്രവർത്തിക്കും. വനിതാ ശിശു വികസന…

എല്ലാ ജില്ലാ, ജനറൽ ആശുപത്രികളിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും മാതൃകാ ആന്റി റാബീസ് ക്ലിനിക്കുകൾ: മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ ജില്ലാ, ജനറൽ ആശുപത്രികളിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും മാതൃകാ ആന്റി റാബീസ് ക്ലിനിക്കുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി…

Rent paid through ICICI credit card to attract 1% fee

Mumbai: The fee for paying rent with a credit card will now be 1% for those…

Supreme Court’s Constitution benches will begin streaming live proceedings today

New Delhi: The Supreme Court’s Constitution bench hearings will start today and be livestreamed. Watch the…

കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമായി കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണം പദ്ധതി

തിരുവനന്തപുരം: കാർഷിക മേഖലയിൽ ചെലവു കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ യന്ത്രവൽക്കരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന സബ്മിഷൻ…

റോഡ് നിയമങ്ങൾ ഇനിമുതൽ ഹയർ സെക്കന്ററിപാഠപുസ്തകത്തിൽ

തിരുവനന്തപുരം: റോഡ് നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഹയർ സെക്കന്ററി വിദ്യാർഥികളുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകം ഗതാഗത…

ആരോഗ്യ മന്ഥൻ: സൗജന്യ ചികിത്സയിൽ കേരളം ഒന്നാമത്

ന്യൂ ഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ മന്ഥൻ 4.0ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകിയ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള അവാർഡ് കേരളം കരസ്ഥമാക്കി.…

തൊഴിൽ രഹിതരായ യുവതി യുവാകൾക്ക് 15 ദിവസത്തെ സൗജന്യ സംരംഭകത്വ പരിശീലനം

എറണാകുളം: വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പിന്റെ സംരംഭകത്വ വികസന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡവലപ്‌മെന്റ് നാഷണൽ ഫിഷറീസ് ഡവലപ്‌മെന്റ്…