400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നോസ്ട്രഡാമസ് പ്രവചനം: ചാൾസ് രാജാവിൽ നിന്ന് ഹാരി രാജകുമാരൻ സിംഹാസനം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന്.

2022-ൽ എലിസബത്ത് രാജ്ഞി 95-ാം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ചശേഷം ചാൾസ് രാജാവ് 74-ാം വയസ്സിൽ രാജാവാകുമെന്ന് 1555-ൽ നോസ്ട്രഡാമസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രശസ്ത ഭാവി…

ആറാഴ്ചയ്ക്കകം ലുട്ടിയൻസിന്റെ ബംഗ്ലാവ് ഒഴിയാൻ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു

മുൻ രാജ്യസഭാ എംപി സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമിക്ക് ഡൽഹിയിലെ ലുട്ടിയൻസ് ബംഗ്ലാവ് സോണിൽ അനുവദിച്ച 5 വർഷത്തെ താമസം അവസാനിച്ചെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച ഡൽഹി…

ചാൾസ് രാജാവിന്റെ സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കൾ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടേതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്.

ശനിയാഴ്ച ബ്രിട്ടീഷ് സിംഹാസനത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി അംഗത്വമെടുത്ത ചാൾസ് മൂന്നാമന്, തന്റെ അമ്മ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ സമ്പത്ത് അനന്തരാവകാശമായി ലഭിച്ചപ്പോൾ, അനന്തരാവകാശ നികുതിയായി…