നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ആശയങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമാക്കാം.. ചിറകു വിരിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കി SARKARDAILY

നിങ്ങൾ ഒരു സംരംഭകൻ ആണോ.. അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായി സംരംഭകനാകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളാണോ.. എങ്കിൽ ഇതാ പ്രമുഖ ഓണ്ലൈൻ ന്യൂസ് പോർട്ടലായ sarkardaily.com…

കിറ്റക്‌സിന് പിന്നാലെ കണ്ടംകുളത്തിയും കേരളം വിടുന്നു?

കിറ്റക്‌സിന് പിന്നാലെ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ആയുര്‍വേദ വൈദ്യശാലയായ കണ്ടംകുളത്തിയും കേരളം വിടുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്. സര്‍ക്കാരിന്റെ വേട്ടയാടലും നിഷേധാത്മക സമീപനവും…

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് 1416 കോടി

സംസ്ഥാനത്തിൻറെ ചെറുകിട വ്യവസായമേഖലയിൽ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിനും നഷ്ടം നികത്തുന്നതിനുമായി  1416 കോടിരൂപയുടെ കോവിഡ് സഹായ പദ്ധതി സംസ്ഥാന…

After child dies, US safety regulators warns about Peloton treadmill

Safety regulators warned people with kids and pets Saturday to immediately stop using a treadmill made…