കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാം ഘട്ട ടെൻഡറിന് 1016 കോടി രൂപ ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നൽകും

കൊച്ചി മെട്രോയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട നിർമ്മാണം ‘ഫേസ് ടു പിങ്ക് ലൈൻ’ ലേക്കുള്ള ടെണ്ടർ വിളിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാലം…

Home Minister Amit Shah introduces the “Amrit Kalash Yatra” in New Delhi under the slogan “Meri Maati Mera Desh.”

New Delhi: India had accomplished a great deal during the previous 75 years, including travelling to…

NCERT grants “deemed university” designation.

New Delhi: The National Council of Educational Research and Training (NCERT) has been given deemed university…

Droupadi Murmu attends Guru Ghasidas Central University’s 10th convocation ceremony.

Bilaspur: During her two-day visit to Chhattisgarh, President Droupadi Murmu attended the 10th convocation ceremony of…

Mumbai witnesses the launch of the Indian battleship Mahendragiri

Mahendragiri: The warship “Mahendragiri” was launched in Mumbai by Dr. Sudesh Dhankhar, the wife of Vice…

Government establishes committee under former president Ram Nath Kovind to investigate the feasibility of one nation, one election

New Delhi: To investigate the viability of one nation, one election, the government has established a…

In the Zurich Diamond League men’s javelin competition, Neeraj Chopra places second.

In the men’s javelin competition at the Diamond League Meeting in Zurich, newly crowned world champion…