സിനിമാ മേഖല വീണ്ടും സജീവമാകുന്നു.. സിബിമലയിൽ ചിത്രം “കൊത്ത്” ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു

Share

സിനിമാ മേഖല വീണ്ടും സജീവമാകുന്നു.സിബിമലയിൽ ചിത്രം “കൊത്ത്” മാവൂരിൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. തിയേറ്ററുകൾ തുറക്കാൻ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്.


നിരവധി തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന മേഖലയാണ് സിനിമ മേഖലയെന്നും സംവിധായകൻ സിബി മലയിൽ.മാവൂർ ചെട്ടിക്കടവിൽ “കൊത്ത് ” എന്ന സിനിമ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *