സൗജന്യ പി.എസ്.സി പരിശീലനം: വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സെപ്റ്റംബര്‍ 20 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

Share

പാലക്കാട്: ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 സ്പില്‍ ഓവര്‍ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ജോബ് സ്‌കൂള്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം പി.എസ്.സി സൗജന്യ പരിശീലനത്തിന് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ സ്ഥിരതാമസമുള്ള പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്ലസ് ടു/ ഡിഗ്രി എന്നിവയാണ് യോഗ്യത. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ ജാതി, വരുമാനം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, ആധാര്‍ കാര്‍ഡ്, ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക് എന്നിവയുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പുകള്‍, ഒരു പാസ്പോര്‍ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എന്നിവ സഹിതം സെപ്റ്റംബര്‍ 20 ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനകം ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസില്‍ നല്‍കണമെന്ന് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു. അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് വിവിധ പഞ്ചായത്തുകള്‍ പരിശീലന കേന്ദ്രം അനുവദിക്കും. അപേക്ഷയുടെ മാതൃക ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം, ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ്, ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ലഭിക്കും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0491 2505005