മൃഗങ്ങളുമായി ഇടപഴകുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിച്ച് ആരോഗ്യ വകുപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം: മൃഗങ്ങളുടെ വാക്സിനേഷൻ, വന്ധ്യംകരണം എന്നിവയ്ക്കായി നായ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൃഗങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ഇടപെടുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് പേ വിഷബാധ പ്രതിരോധത്തിന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ്…

ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും ഭവനം പദ്ധതി ആദ്യഗഡു വിതരണം ചെയ്തു

കോഴിക്കോട്: പി.എം.എ.വൈ (അർബൻ) ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ 10ാം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് ആദ്യഗഡു വിതരണം ചെയ്തു. 657 പേരാണ് ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ 10…

PM-PRANAM: A programme to cut back on the use of synthetic fertilizers.

In NEW DELHI: The government is planning to introduce a programme named Pradhan Mantri – Promotion…

Staff Selection Commission announces 20,000 openings for SSC CGL 2022.

New Delhi: Staff Selection Commission announces 20,000 openings for SSC CGL 2022. On the official website,…

തൊഴിൽ സഭ : യുവതയ്ക്ക് തൊഴിൽ സാധ്യതകൾക്ക് തുടക്കം

കണ്ണൂർ: യുവതലമുറയെ തൊഴിലിലേക്കും സംരംഭങ്ങളിലേക്കും വഴികാട്ടാനായി തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തൊഴിൽ സഭകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം. ജനകീയ…

ലഹരിക്കെതിരായി പോരാടാൻ വീടുകളിൽ ബാലസൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കണം: എ എൻ ഷംസീർ

തലശ്ശേരി : ലഹരിക്കെതിരായി പോരാടാൻ വീടുകളിൽ ബാലസൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ. ബാല സൗഹൃദ കേരളം നാലാം…