ആണവായുധങ്ങൾ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങൾ റഷ്യ ബെലാറസിന് നൽകും

“ആക്രമണാത്മക” പാശ്ചാത്യരെ നേരിടാൻ, ആണവായുധങ്ങൾ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങൾ മോസ്കോ മിൻസ്‌കിന് നൽകുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ ബെലാറസിൽ നിന്നുള്ള…

Ukrainian Ballet Star Artyom Datsishin Succumbs to Injuries from Russian Shelling

Kyiv: Ukrainian ballet star Artyom Datsishin has lost his life amid Russia’s ongoing military operation in…

The US to Send Patriot Missiles to Poland

Kyiv/ Washinton, Moscow: The main developments in the Ukraine theatre of war: The US government has…

Modi Wins, Russia Declares Ceasefire in Ukraine to Open Humanitarian Corridors

Moscow/New Delhi: Russia declared a partial ceasefire on Saturday to allow humanitarian corridors out of the…

Fire Breaks Out at Zaporizhye Nuclear Power Plant

Kyiv: A fire has broken out in Europe’s largest nuclear power plant located in Zaporizhye, according to an announcement…

Indian Student Shot At While Trying To Escape Ukraine’s Kyiv

Warsaw: An Indian student has reportedly been shot at in Ukraine’s capital Kyiv, Union Minister VK Singh…

Indian Restaurant in Ukraine Offers Shelter and Free Food to Refugees

Kyiv: While the residents of Ukraine grappled to find proper shelter or food since the day…

Second Indian Student Dies in War-Torn Ukraine Suffering Brain Stroke

Chandigarh: Chandan Jindal, a fourth-year MBBS student from Barnala in Punjab, died in Ukraine on Wednesday…

MBBS Student in Ukraine Turns Out to be Gram Pradhan of UP!

Lucknow: The Russian-Ukraine conflict has jeopardised Gram Pradhan’s seat in Uttar Pradesh. A video of Vaishali Yadav, who…

Russia Plans to Reinstall Former President Yanukovych In Ukraine

Kyiv: Ukrainian news agency the Kyiv Independent has claimed that Russia plans to reinstall Viktor Yanukovych…