കക്ഷിരാഷ്ട്രീയം മറന്ന് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകണം: എം ബി രാജേഷ്

Share

തിരുവനന്തപുരം : സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിത പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹിക്കുന്നതിനുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം. ബി. രാജേഷ് . അമിതമായ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുമ്പോൾ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പാവപ്പെട്ടവരുടെ ക്ഷേമവും പുരോഗതിയും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് നഗരസഭ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത്. പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ പരിധിയിൽ 384 ഫ്ലാറ്റുകളാണ് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ തുടർച്ചയുടെ നേർസാക്ഷ്യമാണിതെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭവന നിർമാണം നടത്തിയ നഗരസഭയും തിരുവനന്തപുരമാണ്.

ദാരിദ്യ ലഘൂകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ മികവിനുള്ള നിതി ആയോഗ് അവാർഡും ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ നൽകിയതിനും മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പുരസ്‌കാരവും നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.