എംആർഎൻഎ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്‌സിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ട ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ഫൈസർ ആരംഭിക്കുന്നു

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ആരോഗ്യമുള്ള 25,000 മുതിർന്നവരിൽ കമ്പനിയുടെ ക്വാഡ്രിവാലന്റ് മോഡിഫൈഡ് ആർഎൻഎ (മോഡ്ആർഎൻഎ) ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ കാൻഡിഡേറ്റിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ട ക്ലിനിക്കൽ…

Pfizer’s COVID-19 shot causes mostly mild side effects in young kids

Pfizer Inc (PFE.N) and BioNTech SE’s COVID-19 vaccine caused mostly mild side effects in children aged…

Pfizer oral Covid-19 pill gets US authorization for at-home use

Pfizer Inc said on Wednesday the U.S. Food and Drug Administration authorized its antiviral COVID-19 pill,…

FDA expands Pfizer COVID booster, opens extra dose to age 16

The US is expanding COVID-19 boosters, ruling that 16- and 17-year-olds can get a third dose…

Pfizer, BioNTech say booster dose needed to fight Omicron

Pfizer Inc. and BioNTech SE said initial lab studies show a third dose of their Covid-19…

FDA paves way for Pfizer Covid-19 vaccinations in young kids

The Food and Drug Administration (FDA) on October 29 paved the way for children ages 5…

FDA panel backs Pfizer’s low-dose Covid-19 vaccine for kids

The US moved a step closer to expanding COVID-19 vaccinations for millions more children as government…