മാപ്പിളലഹള സാഹിത്യത്തിൽ 

Share

കൊച്ചി: എഴുത്തുകാരനും പത്രപ്രവർത്തകനും ചരിത്രകാരനുമായ രാമചന്ദ്രൻ എഴുതിയ   ‘മാപ്പിളലഹള സാഹിത്യത്തിൻറെ ഏടുകളിൽ’ എന്ന പുസ്തകം രാജ്യാന്തര പുസ്തക മേളയോടനുബന്ധിച്ച് കൊച്ചിയിൽ ഏപ്രിൽ ഏഴിന് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു.

book 1
Invitation

കുമാരനാശാൻ (ദുരവസ്ഥ), എസ് കെ പൊറ്റെക്കാട്ട് (ഒരു ദേശത്തിൻറെ കഥ), ഉറൂബ് (സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും), ഡൊണാൾഡ് സിൻഡർബിയുടെ The Jewel of Malabar തുടങ്ങിയ രചനകളിൽ മാപ്പിള ലഹള പശ്ചാത്തലമാണ്. ഒ ചന്തു മേനോൻറെ ‘ഇന്ദുലേഖ’ യിലും ചില വള്ളത്തോൾ കൃതികളിലും തിന്മയുടെ പ്രതിനിധാനമായി ഇസ്ലാം കടന്നു വരുന്നു. ഇവയുടെ അപഗ്രഥനവും മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ മുസ്ലിം പ്രതിനിധാന ചരിത്രവുമാണ് ഉള്ളടക്കം.

മാപ്പിളലഹളയുടെ കോടതി ചരിത്രമായ ‘വാരിയൻകുന്നൻറെ കശാപ്പുശാല’, ‘മലബാർ ജിഹാദ്’ എന്നിവയും രാമചന്ദ്രൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സി ഗോപാലൻ നായരുടെ ‘Moplah Rebellion 1921, സർ സി ശങ്കരൻ നായരുടെ Gandhi and Anarchy യിലെ മാപ്പിള ലഹള വർണിക്കുന്ന ‘ഗാന്ധി കാണാത്ത മാപ്പിള ലഹള’ എന്നിവ പരിഭാഷ ചെയ്തു.

വില 100 രൂപ, കുരുക്ഷേത്ര പ്രകാശൻ, കലൂർ, കൊച്ചി
+91 484 2338324, 2984949
+91 8078553427, +91 8547633791
kurukshethrabooks@gmail.com