ജോണി ഡെപ്പിന് ആംബർ ഹേർഡ് നൽകുന്ന ആകെ തുക ഇതാ!

Share

വെള്ളിയാഴ്ച ഫയൽ ചെയ്ത രേഖാമൂലമുള്ള ഉത്തരവനുസരിച്ച്, അപ്പീൽ നൽകണമെങ്കിൽ ഹേർഡ് ആ തുകയ്ക്കും പലിശയ്ക്കും ഒരു ബോണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിവരും. ആറാഴ്ചത്തെ വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം, ഒരു ജൂറി ഡെപ്പിന് നഷ്ടപരിഹാരമായി 10 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറും ശിക്ഷാനടപടിയായി 5 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറും വിധിച്ചു.

വിർജീനിയ നിയമമനുസരിച്ച്, ശിക്ഷാപരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ 350,000 യുഎസ് ഡോളറായി കുറച്ചു, ഇത് മൊത്തം 10.35 മില്യൺ ഡോളറായി ഉയർത്തി. ഹേർഡിന്റെ എതിർവാദത്തിന്, ഡെപ്പ് അവളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ജൂറി അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി 2 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ നൽകി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകനായ ആദം വാൾഡ്‌മാൻ മാധ്യമങ്ങളോട് നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ.

വെള്ളിയാഴ്ച, ഒരു ഹ്രസ്വ ഹിയറിംഗിനിടെ, ജഡ്ജി പെന്നി അസ്‌കറേറ്റ് രണ്ട് പേജുള്ള ഒരു വിധിയിൽ പ്രവേശിച്ചു, രണ്ട് വിധികളും പ്രതിവർഷം 6 ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് വിധേയമാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു. ഡെപ്പും ഹേർഡും ഹാജരായില്ലെങ്കിലും, വൈരാഗ്യമുള്ള മുൻ പ്രതികളുടെ അഭിഭാഷകർ ഹാജരായിരുന്നു. ഹേർഡിന് അപ്പീൽ നൽകണമെങ്കിൽ, 10.35 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ മുഴുവൻ വിധിന്യായവും കൂടാതെ പ്രതിവർഷം 6 ശതമാനം പലിശയും ബോണ്ട് നൽകണമെന്ന് ജഡ്ജി പറഞ്ഞു. ഡെപ്പിന്റെ ടീമിനോട് അടുത്ത്.