ആദ്യം സൈബർ വിദഗ്‌ധൻ, പിന്നെ തട്ടിപ്പുവീരൻ

കൊച്ചി: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സൈ ബർ വിദഗ്‌ധൻ എന്ന്‌ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സായ്‌ ശങ്കർ പിന്നീട്‌ എത്തിയത്‌ തട്ടിപ്പുകളുടെ ലോകത്ത്‌. സ്വകാര്യ മൊബൈൽ ഫോൺ…