സംസ്ഥാനത്ത് ദുരന്തനിവാരണ സാക്ഷരത നടപ്പാക്കും: മന്ത്രി

കാലവർഷത്തിനും കാലാവസ്ഥയിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ ദുരന്തനിവാരണ സാക്ഷരത (ഡി.എം. ലിറ്ററസി) നടപ്പാക്കുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ…

ഭൂമിതരംതിരിക്കൽ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കും: മന്ത്രി കെ.രാജൻ

ഭൂമി തരംതിരിക്കൽ നടപടികളിലെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കി, വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ.രാജൻ. തിരുവനന്തപുരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്‌മെന്റിൽ…

മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ നൽകും: റവന്യു മന്ത്രി കെ. രാജൻ

കൂട്ടിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ പ്ലാപള്ളി, കവാലി പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ നൽകുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ.രാജൻ…

ആദിവാസി ഊരുകളിലെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രത്യേക പരിഗണന: റവന്യൂമന്ത്രി കെ. രാജൻ

ആദിവാസി ഊരുകളിലെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുമെന്ന് റവന്യൂമന്ത്രി കെ.രാജൻ പറഞ്ഞു. ഇതിന് സഹായകമായ വിധത്തിൽ ഒരു നോളജ് ബാങ്ക്…

എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം എന്നതാണ് സർക്കാർ മുദ്രാവാക്യം: റവന്യൂമന്ത്രി കെ രാജൻ

എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം നൽകുക എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായിട്ടാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് റവന്യൂമന്ത്രി കെ രാജൻ. ലോക കാഴ്ച്ച ദിനാചരണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച്  സംഘടിപ്പിച്ച…

പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ സ്വന്തമായി ഭൂമിയെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം – റവന്യൂമന്ത്രി കെ രാജൻ

പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ സ്വന്തമായി ഭൂമിയെന്ന സ്വപ്നം  യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് റവന്യൂമന്ത്രി കെ രാജൻ. ഭൂപരിഷ്കരണം എന്ന ആശയം പൂർണമാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഡിജിറ്റൽ…

സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ വികസന പാതയിൽ : റവന്യൂമന്ത്രി കെ രാജൻ

സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളോട് കിടപിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ നടത്തിവരുന്നതെന്ന് റവന്യൂമന്ത്രി കെ രാജൻ. ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം…

റവന്യു ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സിന്റേയും ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന്റേയും ശിലാസ്ഥാപനം റവന്യു മന്ത്രി കെ. രാജന്‍ ഇന്ന് നിര്‍വ്വഹിക്കും

റവന്യു ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സിന്റേയും ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന്റേയും ശിലാസ്ഥാപനം റവന്യു മന്ത്രി കെ. രാജന്‍ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് ഇടുക്കി വില്ലേജ് ഓഫീസ് അങ്കണത്തില്‍…

2022 മേയ് 20ഓടെ ഒരു ലക്ഷം പട്ടയം നൽകുക ലക്ഷ്യം: റവന്യു മന്ത്രി

2022 മേയ് മാസത്തോടെ ഒരു ലക്ഷം പട്ടയം നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് റവന്യു മന്ത്രി കെ. രാജൻ പറഞ്ഞു. ഭൂരഹിതർക്ക് ഭൂമി നൽകണമെങ്കിൽ…