ഗരംമസാലയിൽ എലിവിഷം ….? വ്യാജകറുവപ്പട്ട വിപണിയിൽ വ്യാപകം

സദ്യ ഒരുക്കാൻ ഗരം മസാല വാങ്ങുന്നവർ സൂക്ഷിക്കുക. അതിലെ കറുവപ്പട്ട അമേരിക്കയിൽ എലികളെ കൊല്ലുന്ന കാസിയയാകാം. ചൈനയിൽ നിന്നും ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്നും…

Chunakkara Government School implements Gender Neutral Uniform

As part of gender equality, all the girls in the school at Chunakkara Government Higher Secondary…