ഇന്ന് ഡിസംബർ 17: റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് ഡേ | WRIGHT BROTHERS DAY

Share

ഡിസംബർ 17 റൈറ്റ് സഹോദരങ്ങളുടെ ദിനമാണ്.
വായുവിനേക്കാൾ ഭാരമേറിയതും യാന്ത്രികമായി ഓടിക്കുന്നതുമായ വിമാനത്തിൽ ആദ്യമായി പറന്നതിന്റെ സ്മരണയാണ് റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്‌സ് ഡേ

. ഓർവില്ലും വിൽബർ റൈറ്റും 1903 ഡിസംബർ 17-ന് നോർത്ത് കരോലിനയിലെ കിറ്റി ഹോക്കിന് സമീപം ആദ്യത്തെ വിജയകരമായി വിമാനം പറപ്പിച്ചു
. മറ്റ് കണ്ടുപിടുത്തക്കാർ പറക്കുന്ന വിമാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ, ഓർവില്ലും വിൽബറും ആദ്യത്തെ യാന്ത്രികമായി ഓടിക്കുന്ന വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചു. അവർക്ക് മുമ്പ് വന്ന ആ കണ്ടുപിടുത്തക്കാർ റൈറ്റ് സഹോദരന്മാരെയും പല തരത്തിൽ പ്രചോദിപ്പിച്ചു.

ചെറുപ്പം മുതലേ ഓർവിൽ റൈറ്റും സഹോദരൻ വിൽബറും വിമാനയാത്രയിൽ ഒരു കൗതുകം വളർത്തിയെടുത്തു. കണ്ടുപിടുത്തക്കാരനായ അൽഫോൺസ് പെനൗഡ് സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബർ ബാൻഡ് പ്രൊപ്പൽഡ് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനായി സഹോദരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു. വാൻ ക്ലീവ്, സെന്റ് ക്ലെയർ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സൈക്കിളുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ അവർ ആദ്യം വിജയം കണ്ടെത്തി.

ഡിസൈനുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത് തുടർന്നു. 1902-ഓടെ, ഭാവി വ്യോമയാനികൾ അവരുടെ ഗ്ലൈഡറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയും വിജയകരമായ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫ്ലൈറ്റിന് അടുത്ത് വരികയും ചെയ്തു. അവർ തങ്ങളുടെ സൈക്കിൾ ബിസിനസ്സ് വിറ്റു, ഡിസംബർ 17, 1903-ന് അവരുടെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *